2020-06-24
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud Borettslag II

0594 Oslo
org.nr: 955 592 611

[Photo]

Erich Mogensøns vei 14,16,18, 20,22,24, 26,28,30, 32,34,36; 0594 Oslo  (kart, m/husnumre)
Borettslagets arealer er gnr.88/bnr.300 (boligblokker) og gnr.88/bnr.286 (parkeringsplass)

Historisk:
  • Radiatorer: Nye kraner m/termostat + lufteventiler ble montert i alle leiligheter 16.september-18.oktober 2019 (fullført).
  • Ventilasjonskanaler Renset i alle leiligheter 19.august-6.september 2019 (fullført).
  • Heiser: Utskifting av heis i alle 12 oppganger var fullført 2018-04-23


Borettslagets regelverk mm:
Tittel Format . . .
Revidert
Samlet regelverk  pdf Samlig av dokumentene 1-8, for skjerm og dobbeltsidig trykk 2018-09-12
1. Vedtekter html, pdf, docx Borettslagets vedtekter. Se også Lov om Burettslag 2016-03-29
2. Ordensregler html, pdf doc
Enhver beboer har plikt til å kjenne og etterleve disse 2012-03-27
3. Vaskeriinstruks pdf For borettslagets vaskerier. Se også: Kom i gang -og- EasyPayment brukerveiledning for betalingssystemet 2020-06-24
4. Avtale om Hundehold html, pdf, doc Regler for hundehold, lufting etc. Noen punkter gjelder også gjester 2014-09-15
5. Utleiesøknad html, pdf, doc Ved utleie skal Eier og Leietaker sende denne til Styret 2015-07-09
6. Garasjekontrakt html, pdf, doc Kontrakt for disponering av garasje 2014-12-02
7. Vaktmesterinstruks pdf Arbeidsinstruks og plikter 2014-06-11
8. BRANN og Rømningsveier html, pdf, doc Ved brann: Rutiner, Rømningsveier, Slukkemidler 2006-04-25
9. Instruks for Sykkelboder pdf, docx Regler for bruk av sykkelbod. 2018-05-23
10. Tekniske anlegg i leilighetene pdf Må leses før innflytting eller oppussing! 2019-11-24
Til nye andelseiere pdf Skriv til nye andelseiere 2019-11-22
Parkeringsplasser html Disponering av Parkeringsplasser og regler for Gjesteparkering 2014-03-18
Balkong: Vedlikehold og bruk pdf Veiledninger for bruk og vedlikehold fra leverandørene 1997
Husbrannslange html Leverandørinfo: RedBox husbrannslange, montert i alle leiligheter 2006-04
Varmemåling: System html Leverandørinfo: Ista (Clorius) varmemålere med radioavlesning 2006-06-28
Brannvarslere: Veiledning pdf Leverandørinfo: ICAS AS, type IIS-SLi og IOR-S (10 års batteri) 2010-08-29

Noen formater krever egne lesere (viewere): PDF fra Adobe, Word doc fra Microsoft.

-o-