2024-05-21
http://linderudbo.no

Linderud Borettslag II


Garasjer - Parkeringsplasser - Gjesteparkering

Borettslaget har 173 garasjer, 100 faste parkeringsplasser og 19 plasser for gjesteparkering.

Garasjer og parkeringsplasser administreres av:
   styreleder Ole Jørgen Hernæs
   sms/tel: 901 25940, epost: LB2@Linderudbo.no

Garasjer:

Parkering:


[Photo]

[Photo]
Link: Parkeringsforskriften

Faste parkeringsplasser:

Parkering for gjester:


[Photo]

Parkering på gårdsplasser: [Photo]

Borttauing/Gebyr:

Gebyrsatser, gitt i Parkeringsforskriften §36
-o-