2010-08-29
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Varmemåling

Linderud Borettslag II har i løpet av 2005-2006 skiftet ut de gamle varmemålerne med nye.

Status: Målerne i de fleste leilighetene er nå omsider operative. Innsamlingsnodene er under konfigurering.

Systemleverandør: Ista (tidl. Clorius).