2022-05-03
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Varmemåling

Linderud Borettslag II skiftet i 2005-2006 ut de gamle varmemålerne med nye.
I 2015 ble radiatormålere og radiomuduler på varmtvannsmålere igjen skiftet, pga. batterilevetid.

Status: Målerne i de aller fleste leilighetene er operative.
I et fåtall leiligheter der målerne ikke har fungert har det vært vanskelig å få tilgang for service, tross vedtektenes §7.

Systemleverandør: Ista (tidl. Clorius).