Linderud Borettslag II

 

BRANN og RØMNINGSVEIER

HVIS DET BRENNER:

1.             Sørg for å varsle andre i leiligheten slik at de kan komme seg ut.

2.             Varsle brannvesenet på telefon 110.
Oppgi nøyaktig adresse, inkludert etasje. Dette kan du også lære barna.

3.             Prøv å slukke.
Det er viktig å rette slukkemiddelet mot roten av flammen.

4.             Orientér brannvesenet når de kommer.
Si i fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset.

 

RØMNINGSVEIER:

5.             Normalt kan trappegangene benyttes for å komme seg ned og ut. Disse har nødlys i tilfelle strømbrudd. Det skal være fri passasje, uhindret av sykler, barnevogner o.l.

6.             I 4. og 8. etasje er det tverrganger mellom de tre trappegangene i hver blokk.
Forsøk en annen trappegang hvis det er for mye røyk der du er.

7.             Dersom leilighetens inngangsdør ikke kan nås, finnes i siste instans nødveier mellom leilighetene via balkongene.

Ø      Endeleiligheter har luke i gulvet ved endeveggen og stige på veggen på balkongen under.

Ø      Midtleilighetene har en luke i betongveggen mot motstående leilighet og oppgang.
Denne er dekket av en porøs plate på hver side som kan sparkes ut i nødstilfeller.

8.             HEISER skal ikke benyttes under brann.
Heissjakten kan være fylt av røyk, og heisen kan stanse slik at man ikke slipper ut.

9.             Brannvesenet anbefaler IKKE montering av branntau i så høye blokker som våre.

 

SLUKKING m.m.:

10.         BRANNSLANGE med vann finnes i hver leilighet: i skap under kjøkkenvask, eller på bad.
For vestibyle og inngang er det brannslange på første trappeavsats i hver oppgang.
Vann er fint til å slokke branner i møbler, papir og treverk med, men
h
usk at vann ikke må benyttes ved brann i fettgryter eller i væsker/kjemikalier.

11.         BRANNSLUKKER anbefales i hver leilighet. Som regel benyttes et 6 kilos pulverapparat.
Slike apparater må ettersees årlig, og etterfylles ved behov. Se anvisning på apparatene.

12.         LUKK dører og vinduer hvis brennede rom forlates, slik at brannen ikke får oksygen.
Dermed dempes / kveles den, og spredning begrenses.

13.         Ved brann i ELEKTRISKE apparater eller ledninger skal støpsel trekkes ut, eller strømmen slås av i sikringsskapet.

14.         BRANNVARSLER (røykvarsler) er påbudt, med minst én i hver leilighet.
Borettslaget har montert en optisk og en ionisk røykvarsler i hver leilighet først i 2006.
Disse har 10-års batteri. Husk kontroll månedlig: Trykk og hold knappen inntil varsellyd.
Ved defekt brannvarsler, kontakt vaktmester for utbytting.

 

NØDTELEFONER:

BRANN

POLITI

LEGE

110

112

113

 

Informasjon om brannvern: www.brannvernforeningen.no