2024-06-05
http://linderudbo.no

Linderud Borettslag II

EL-Bil i Borettslaget

Ladeplasser

Borettslaget har 6 ladeplasser med Zaptec-system ved trafokiosken nærmest EMv.26.

Garasjer med Lading

Det er FORBUDT å lade elbil fra gammelt el-anlegg i garasjene.