2024-06-06
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud Borettslag II

0594 Oslo
org.nr: 955 592 611

[Photo]

Erich Mogensøns vei 14,16,18, 20,22,24, 26,28,30, 32,34,36; 0594 Oslo  (kart, m/husnumre)
Borettslagets arealer er gnr.88/bnr.300 (boligblokker) og gnr.88/bnr.286 (parkeringsplass)

Historisk:

Borettslagets regelverk mm:
The Housing Cooperative's regulations etc:
Tittel Norsk English . . .
Revidert
Samlet regelverk
-- Collection of documents
 pdf   Samlig av dokumentene 1-10, for skjerm og dobbeltsidig trykk 2023-07-20
1. Vedtekter
-- Statutes for the Housing Cooperative
pdf, html pdf Borettslagets vedtekter.
Se også Lov om Burettslag (english translation: The Housing Cooperatives Act)
2023-03-28
2. Ordensregler
-- Rules of Order
pdf, html pdf Enhver beboer har plikt til å kjenne og etterleve disse reglene!
All dwellers are obliged to know and respect these rules!
2021-05-18
3. Vaskeriinstruks
-- Laundry instructions
pdf pdf For borettslagets vaskerier.
Se også: Kom i gang -og- EasyPayment brukerveiledning for betalingssystemet
2021-05-09
4. Avtale om Hundehold
-- Dog keeping contract form
pdf - Regler for hundehold, lufting etc. Noen punkter gjelder også gjester 2014-09-15
5. Utleiesøknad
-- Letting application form
pdf - Ved utleie skal Eier og Leietaker sende denne til Styret 2015-07-09
6. Garasjekontrakt
-- Garage contract form
pdf - Kontrakt for disponering av garasje 2020-12-02
7. Instruks for Sykkelboder
-- Bicycle room rules
pdf - Regler for bruk av sykkelbod. 2018-05-23
8. Vaktmesterinstruks
-- Caretaker instructions
pdf - Arbeidsinstruks og plikter 2014-06-11
9. Valgkomitéens oppgaver
-- Election committee guidelines
pdf - Veiledning for Valgkomitéen 2023-10-06
10. BRANN og Rømningsveier
-- FIRE Escape routes
pdf, html - Ved brann: Rutiner, Rømningsveier, Slukkemidler 2006-04-25
11. Vilkår for Internet-aksess via fibernettet
-- Conditions for Internet-access via the fiber network
pdf - Når fibernettet tas i bruk, aksepterer brukeren implisitt vilkårene
Conditions are implicitely accepted when the fiber network is used!
2024-06-01
12. Tekniske anlegg i leilighetene
-- Technical facilities in the apartments
pdf pdf Må leses før innflytting eller oppussing!
Must read before moving in or renovating the apartment!
2023-07-20   
Til nye andelseiere
-- To new shareholders
pdf - Skriv til nye andelseiere 2019-11-22
Garasjer og Parkering
-- Garages & Parking
html - Disponering av Parkeringsplasser og regler for Gjesteparkering 2020-07-22
Balkong: Vedlikehold og bruk
-- Balcony: Maintenance & use
pdf - Veiledninger for bruk og vedlikehold fra leverandørene 1997
Husbrannslange
-- Fire hose in apartments
html - Leverandørinfo: RedBox husbrannslange, montert i alle leiligheter 2006-04
Varmemåling: System
-- Heating consumption measurement
html - Leverandørinfo: Ista (Clorius) varmemålere med radioavlesning 2006-06-28
Brannvarslere: Veiledning
-- Fire/Smoke alarm guide
pdf - Leverandørinfo: ICAS AS, type IIS-SLi og IOR-S (10 års batteri) 2010-08-29

-o-