PARKERINGSVILKÅR

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 16. mars 2016 nr. 260 , kap. 3, 8 og 9.
Fører aksepterer de skiltede parkeringsvilkår ved hensettelse av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Fører har undersøkelsesplikt.
2. Kjøretøyets kjennemerke må være registrert elektronisk ved parkering dersom dette er påkrevet på området.
   Alternativt må gyldig p-tillatelse ligge plassert godt synlig bak frontruten for kontroll.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes kontrollsanksjon iht. § 36-1 i parkeringsforskriften.
For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
utstedes kontrollsanksjon iht. § 36-3 i parkeringsforskriften.
Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering eller det parkeres uberettiget på plasser reservert
kunde, besøkende eller gjester, utstedes kontrollsanksjon iht. § 36-2 i parkeringsforskriften.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44).
Mer informasjon finnes på www.pservice.no

P-Service AS - Jerikoveien 26, 1067 Oslo - Tlf.: 41 25 53 84 - E-post: post@pservice.no - Org.nr.: 995 215 977 [Photo]