Linderud Borettslag II

(Symbol: Parkering)

GJESTEPARKERING

Maks 4 døgn med P-tillatelse uavhengig om kjøretøyet er
flyttet eller benyttet i mellomtiden. Deretter er det 2 døgn
karenstid før ny parkering kan skje. P-tillatelse utstedes av
beboer innen 10 min. etter parkering. Beboere og kjøretøy
registrert på adressen kan ikke benytte gjesteparkeringen.

Parkering forbudt utenfor anviste plasser.