2022-08-30
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud TV-anlegg

[Photo]

TV til 344 husstander i Linderud Borettslag II.

OBS: Tidligere var Linderud Boligsameie 1 og Linderudveien Boligsameie med i TV-coax-nettet.
De har begge koblet seg fra i løpet av 2019, og har heller ingen TV-fellesavtale lenger.

Infosider:
- TV-pakke Fellesavtale
- Internet-tilgang fra ATMcom
- Driftsmeldinger & Status


Kontakter:
Kanalutbud:
Leverandør Kundeservice Web
Norm
Tabell
Merk
Telia (Get) 2190 6050 telia.no DVB-C
 
Fellesavtale fra 2019-04-08, inkludert dekoder
Ekstra kanaler fra satellitt - - DVB-C
Innstilling
Mottas av TV med DVB-C kabel-tuner (ikke med Telia-dekoder)
Riks-TV 2101 0210 rikstv.no DVB-T
Innstilling
Signaler fra bakkesendere ligger også på kabelanlegget.
Telenor (CanalDigital) 9150 9000 telenor.no/privat/tv/
-
-
Fellesavtale opphørte 2019-04-18


Leilighetens Radio/TV-kontakt - ADVARSEL
Kontakten må ikke bygges inn eller tildekkes slik at servicetilgang hindres.
Ved selvmontert forgrening av signalene til flere uttak i leiligheten skal dette skje ved tilkobling til eksisterende kontakt, eller av installatøren nevnt ovenfor.
- For å få nok signalnivå for flere uttak kan det være behov for en forsterker, som monteres før signalet splittes.
De offisielle kontaktene har innebygd galvanisk skille, tilkobling for kabelmodem, og retursperre på Radio/TV-uttakene.

Relaterte linker:

Programselskaper: Ref. Kanallisten
Lyngsat Satellitt kanaltabeller
NorKring: TV- og Radio kringkastingssendere i Norge. Les Den digitale kringkastingsrapporten fra 2006
Norwaco: Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk
Lovverket: Lov om KringkastingForskrift om  Kringkasting
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Statens Medietilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Lover og forskrifter for elektriske anlegg