2019-04-08
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud TV-anlegg

Boligselskapet Linderud I, Linderud Borettslag II, Linderudveien Boligsameie

[Photo]

Vi distribuerer TV og Internet til 752 husstander.

Infosider:
- TV-pakke Fellesavtale
- Internet-tilgang fra ATMcom
- Driftsmeldinger & Status


Kontakter:
Kanalutbud:
Leverandør Kundeservice Web
Norm
Tabell
Merk
Get (Telia) 219 06050 get.no DVB-C
 
fra 2019-04-08
Riks-TV 210 10 210 rikstv.no DVB-T
Innstilling
 
Telenor (CanalDigital) 915 09000 telenor.no/privat/tv/ DVB-C
Tabell (.pdf)
2018-10-01
Ekstra digitale kanaler - - DVB-C
Innstilling
Mottas av TV med DVB-C tuner (ikke gjennom dekoder)
Hent PDF leser fra Adobe,

Leilighetens Radio/TV-kontakt - ADVARSEL
Kontakten må ikke bygges inn eller tildekkes slik at servicetilgang hindres.
Ved selvmontert forgrening av signalene til flere uttak i leiligheten skal dette skje ved tilkobling til eksisterende kontakt, eller av installatøren nevnt ovenfor.
- For å få nok signalnivå for flere uttak kan det være behov for en forsterker, som monteres før signalet splittes.
De offisielle kontaktene har innebygd galvanisk skille, tilkobling for kabelmodem, og retursperre på Radio/TV-uttakene.

Relaterte linker:

Programselskaper: Ref. Kanallisten
Lyngsat Satellitt kanaltabeller
NorKring: TV- og Radio kringkastingssendere i Norge. Les Den digitale kringkastingsrapporten fra 2006
Norwaco: Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk
Lovverket: Lov om KringkastingForskrift om  Kringkasting
Post- og Teletilsynet
Statens Medietilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Lover og forskrifter for elektriske anlegg