2018-12-12
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud TV-anlegg

Boligselskapet Linderud I, Linderud Borettslag II, Linderudveien Boligsameie

[Photo]

Vi distribuerer TV, Radio og Internet til 752 husstander.

Infosider:
- TV-pakke Fellesavtale
- Internet-tilgang fra ATMcom
- Driftsmeldinger & Status

Kanalutbud:
 Dokument
Norm
Tabell
Merk
Telenor (CanalDigital) Kanalliste (for dekoder og IDTV) DVB-C
Tabell (.pdf)
2018-10-01
Ekstra digitale kanaler DVB-C
Innstilling
Mottas av TV med DVB-C tuner (ikke med CanalDigital dekoder)
Riks-TV: Videresendes uendret DVB-T
Innstilling
Riks-TVs nettsider: Pakker og Bestilling
Noen dokumenttyper krever egne lesere (viewere): Hent PDF fra Adobe, Word doc fra Microsoft.

Kontakter:

Leilighetens Radio/TV-kontakt - ADVARSEL
Kontakten må ikke bygges inn eller tildekkes slik at servicetilgang hindres.
Ved selvmontert forgrening av signalene til flere uttak i leiligheten skal dette skje ved tilkobling til eksisterende kontakt, eller av installatøren nevnt ovenfor.
- For å få nok signalnivå for flere uttak kan det være behov for en forsterker, som monteres før signalet splittes.
De offisielle kontaktene har innebygd galvanisk skille, tilkobling for kabelmodem, og retursperre på Radio/TV-uttakene.

Relaterte linker:

Programselskaper: Ref. Kanallisten
Lyngsat Satellitt kanaltabeller
NorKring: TV- og Radio kringkastingssendere i Norge. Les Den digitale kringkastingsrapporten fra 2006
Norwaco: Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk
Lovverket: Lov om KringkastingForskrift om  Kringkasting
Post- og Teletilsynet
Statens Medietilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Lover og forskrifter for elektriske anlegg