Linderud Borettslag II

 

VASKERIINSTRUKS

 

1.        Vasketidene er: 07.00 – 23.00 hverdager og 07.00 – 19:00 lørdager.
Utenom disse tidene og på helligdager skal IKKE vaskeriene benyttes
pga. støy fra maskinene.
NB! Siste vask og tørk må startes innen kl. 22:00 (18:00 lørdager) for å bli ferdig før stengetid. Etter dette tidspunktet er start sperret.

2.        Reservering av tid på vaskemaskiner og tørketromler skjer på tavlen i vaskeriets forgang, med spesiallås merket med leilighetens nummer.
Kontakt vaktmester hvis leiligheten mangler slik lås.

3.        Hvis vasking ikke er påbegynt innen ½ time etter reservert starttid,
er det fritt frem for andre å benytte de reserverte maskinene.

4.        Maskinene aktiveres med vaskerikort med magnetstripe. Kortene fås kjøpt hos Linderud Storkiosk (i krysset mellom EMv.20 og Shell bensinstasjon).
NB: Disse kortene virker kun i én blokk. Oppgi vaskeriets adresse ved kjøp.

5.        Bruksanvisning for maskiner er montert på vegg eller på apparatene.
Følg disse!

6.        Etter bruk skal vaske- og tørkeautomatene tørkes av utvendig.
– Gulvet skal moppes etter bruk.
– Rengjør tørketromlens lofilter.

7.        Bordene skal ikke benyttes til å sortere uvasket tøy på.

8.        Døren fra oppgangen inn til vaskeriet skal holdes lukket for å begrense støy.

9.        Barn bør om mulig ikke være i vaskeriet.

10.     Husdyr er ikke tillatt i vaskeriet. Det inkluderer hund og katt.

11.     Lyset skal være slukket når ingen benytter vaskeriet.

12.     Hovedrenhold av vaskeriene utføres av samme firma som vasker oppganger og vestibyler.

13.     Ved feil eller mangler varsles vaktmester, og feilen notéres i vaskeriboken.
e-post:
Vaktmester-L2@Linderudbo.no, tel/sms:971 99923.

 

Husk: Hold orden!

 

–o–

 

Vaskeriinstruksen er utarbeidet av styret i Linderud borettslag II
(revidert 2002-03-19, 2009-01-17, 2010-07-13, 2012-06-01, 2018-09-12)