Linderud borettslag II – Styret

Regler fra 2010-06-01, oppdatert 2014-03-18

 

PARKERINGSPLASSER

         Plassene nr. 1-19B, vis à vis Shell bensinstasjon, er avsatt til gjesteparkering.
Gjester skal ha parkeringskort synlig gjennom frontruten.
Kortet skal vise andelsnummeret til den leilighet som besøkes,
samt telefonnummer til bileieren eller til person i leiligheten som besøkes.
NB! Gjesteplassene skal ikke benyttes av borettslagets faste beboere.

         Plassene nr. 20-130 leies ut til fast parkering for borettslagets andelseiere.
Andelseiere i Linderud borettslag II som ønsker å parkere sitt kjøretøy
på borettslagets område er pålagt å leie fast parkeringsplass.

         2 plasser på hjørnet mellom Linderud Storkiosk og Erich Mogensøns vei
disponeres til gjesteparkering utenom kioskens åpningstid (kl. 18 - 08).

         2 plasser utenfor Erich Mogensøns vei 12
disponeres til gjesteparkering utenom forretningstiden (9-16).

 

Garasjer og parkeringsplasser administreres av:
styreleder Ole Jørgen Hernæs
tel: 901 25940,  LB2@Linderudbo.no