2013-08-25
Linderud Fellesstyre: http://linderudbo.no

Linderud INFO-kanal

på analog TV-kanal S-7 (p.t. ute av drift)
i kabelnettet til

Boligselskapet Linderud I, Linderud Borettslag II, Linderudveien Boligsameie

Innholdet er også tilgjengelig her.

Formatet er MS PowerPoint. Leser kan ved behov hentes fra Microsoft.Felles kontaktperson for de tre boligselskapene:

Tore Botne, Erich Mogensøns vei 20
tel: 2264 3491 (kveld)
email: tv@linderudbo.no